Unitat de control

 

La unitat de control gestiona totes les operacions de la consigna, ordenant les obertures de les portes i associant els compartiments a cada reserva dels clients, segons les dimensions de cada comanda.

 

Lector QR

 

El sistema proveeix un lector QR que permet escanejar el codi associat a el client proporcionant un servei de 0 contacte.

 

Lector RFID

 

La unitat de control, pot proveir un lector RFID per associar comandes a clients mitjançant un xip que funciona per contactless, identificant el client amb el compartiment que emmagatzema la seva comanda,

Recogida inteligente QR y RFID
Cerraduras inteligentes taquilla

Obertura de portes

 

La unitat de control valida l'obertura i el tancament dels compartiments. Mitjançant un sensor ubicat al tancament automàtic, es controlen tots els sensors de tots els panys, prevenint obertures no autoritzades.

 

Pantalla i aplicació

 

L'aplicació automatitza l'ús i la visualització de l'contingut a la pantalla en tot moment. Aquesta, mostra a l'usuari les accions que ha d'executar per a la correcta lliurament o recollida dels productes.

 

Servidor

 

La sincronització amb el servidor és constant, permetent gestionar les dades que succeeixen durant la gestió local de la consigna de forma automatitzada. La informació proporcionada des del servidor cap a la consigna reflecteix les claus sobre les obertures i l'assignació de la mida dels compartiments segons la dimensió de les comandes. Totes les activitats produïdes en el servidor local són detallades en el Cloud, proporcionant les dades requerides per part de l'administrador.