top of page

Unitat de control

 

La unitat de control gestiona totes les operacions de la consigna, ordenant les obertures de les portes i associant els compartiments a cada reserva dels clients, segons les dimensions de cada comanda.

 

Lector QR

 

El sistema proveeix un lector QR que permet escanejar el codi associat a el client proporcionant un servei de 0 contacte.

 

Lector RFID

 

La unitat de control, pot proveir un lector RFID per associar comandes a clients mitjançant un xip que funciona per contactless, identificant el client amb el compartiment que emmagatzema la seva comanda,

bottom of page